blog4

Leefbaarheid en wonen

Het thema Leefbaarheid en Wonen is een spil waar veel om draait. Leefbaarheid is dan ook flink verweven met de visie van veel van onze opdrachtgevers.
Prettig wonen is veel meer dan het wonen in een fijn huis. Prettig wonen heeft evenveel te maken met wonen in een fijne wijk of buurt.
KSS & Noord streeft samen met verschillende woningcorporaties naar leefbare woningen en buurten waarin het prettig wonen is en waarin de bewoners zich thuis voelen, kortom een schone, veilige leefomgeving in een prettige buurt.
Samen met de opdrachtgevers proberen wij een zetje in de goede richting te geven.

Leefbaarheid?

Wat betekent leefbaarheid nou eigenlijk? Dat is voor iedereen anders. Het heeft te maken met prettig wonen. Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn.

KSS & Noord levert al voor verschillende woningcorporaties een vaste bijdrage in het verhogen van het woongenot met o.a. het schoonhouden van de trapportalen, het verwijderen van zwerfafval, het bijstaan met calamiteiten, denk hierbij aan een kapot raam of wateroverlast. Ook zijn wij verantwoordelijk voor een goede en veilige verlichting in en om verschillende complexen.